Η ιστοσελίδα της ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ έχει αναβαθμιστεί πάνω σε πλατφόρμα joomla.
Θα μεταφερθείτε αυτόματα στην νέα ιστοσελίδα http://epas-agrin.ait.sch.gr/portal

Εάν θέλετε να επισκευθείτε την παλαιά ιστοσελίδα πατήστε εδώ.